Chirurgia plastyczna


Chirurgia plastyczna – medyczne osiągnięcie na miarę XXI wieku

Chirurgia plastyczna ma na celu wyeliminowanie wszelkich, widocznych defektów pojawiających się w obrębie ciała. Do zabiegów chirurgii plastycznej, w przeciwieństwie do węższego działu medycyny estetycznej, zaliczają się również rozległe operacje inwazyjne.

Medyczne przesłanki do przeprowadzenia zabiegów obejmujących chirurgię plastyczną

  • wady wrodzone – na przykład rozszczepienie wargi
  • zniekształcenia pochorobowe, pourazowe lub powstałe w wyniku powikłań pooperacyjnych
  • widoczne ubytki tkanki
  • defekty powstałe wskutek procesów chorobotwórczych, na przykład nowotworów

Oczywiście zabiegi chirurgii plastycznej mogą być wykonywane również w sytuacjach, kiedy pacjent chce pozbyć się odejmujących mu pewności siebie kompleksów. W niektórych sytuacjach tylko rozległe operacje są w stanie pomóc w zupełnym powrocie do zdrowia, osiągając jednocześnie wyznaczony sobie cel.

Przygotowania do zabiegu

W pierwszej kolejności lekarz specjalista ocenia indywidualne możliwości pacjenta. Czasami wizje dotyczące finalnego efektu w znaczny sposób odbiegają od realnych możliwości znanych medycynie. Następnie pacjent musi poddać się kompleksowym badaniom medycznym, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do przeprowadzenia operacji. Lekarz zaleci wdrożenie postępowanie przedoperacyjnego (dieta, odstawienie lub przyjmowanie leków) indywidualnie pod kątem każdego pacjenta.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgii plastycznej zaliczają się:

  • Blefaroplastyka powiek górnych i dolnych
  • korekta zbliznowaceń
  • rekonstrukcja chrząstek
  • chirurgia małżowin usznych (leczenie operacyjne odstających uszu)

Proces rekonwalescencji zależny jest od organizmu pacjenta i indywidualnej immunologii. W każdym przypadku lekarz zaleca specjalnie opracowany sposób ewentualnej rehabilitacji, która zminimalizuje ból i pozwoli na szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.